Aktualności - DZIELNICOWY O¦RODEK KULTURY w Tomaszowie Mazowieckim
  Na co dzień Księga gości
Aktualności Co było Co będzie Inne strony

OFERTA na ROK 2015/2016


DLA BABCI I DZIADKA


PROTOKÓŁ KONKURSU KARTKA Z ANIOŁKIEM


Seniorzy Na Topie - "PRZEZ ŻOŁĄDEK DO... INTEGRACJI"


Przewozy Kultury


DOK Miejsce odkrywania talentów
DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY

MIEJSCEM ODKRYWANIA TALENTÓW


DOK na mapie

NASZ OŚRODEK

ul. Gminna 37/39
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. (44) 723 15 15
email doktm@poczta.fm
Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
43 1050 1461 1000 0023 6464 5461


PRZYJACIELE DOK-u

Są to instytucje, firmy i osoby na pomoc których zawsze możemy liczyć.Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "Dalmet"
Państwo Joanna i Krzysztof Milczarkowie


Zakład Produkcyjny "Retos" Pan Janusz Stasiołek

Firma "Planpol" Pan Tadeusz Stańczyk

Państwo Teresa i Jan Zatorscy

P.H.U. "Meteora" Pani Grażyna Błaszczyk

Pan Włodzimierz Krotosz

Salon Fryzjerski "Robert" pp. Justyna i Robert Mierzwa

OSP w Białobrzegach

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.

Sklep jubilerski Pani Barbara Buda

Trans-Pik Stacja Kontroli Pojazdów w Białobrzegach Pan Piotr Kopacz
Salon "Orange" ul. Św. Antoniego

Chipita Poland Sp. z o.o. ul. Włókiennicza 12/18

Redakcja Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego

Zespół Szkół Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim

Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki

Zarząd Miejski TKKF Prezes Sławomir Krężelewski

Cukiernia "Mazurek"- Pan Tomasz Mazurek

Państwo Agnieszka i Konrad Kierebińscy

Pan Kazimierz Fryziel

Stowarzyszenie Sportu i Turystyki "Jedno Serce"
Tomaszów MazowieckiKRÓTKA HISTORIA DOK-u

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, znajduje się w jednej z najstarszych dzielnic miasta zwanej "Białobrzegi", która do roku 1977 była samodzielnie działającą gminę.

Białobrzegi położone są nad rzeką Pilicą, a pierwsza pisemna wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1405 roku, kiedy to niejaki Dobiesław z Białobrzegów zgodził się zostać jednym ze świadków w sprawie Paszka z Łagiewnik przeciwko Myśliborowi z Wykna. Zostało to odnotowane w księgach sądowych łęczyckich. Pierwszym właścicielem tych ziem był Marcin Białobrzeski ale równie duży obszar dóbr i lasów należał do kościoła. W 1977 roku wskutek reorganizacji terenu gminy, Białobrzegi zostały przyłączone do miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Inicjatorem, założycielem i pierwszym dyrektorem ośrodka kultury jeszcze w gminie Białobrzegi, był znany społecznik, nauczyciel Jan Zieliński. Po spaleniu się szkoły w 1974 roku władze państwowe podjęły decyzję o budowie nowej, a stary budynek postanowiono odremontować i adaptować go na potrzeby ośrodka kultury. Decyzja ta wywołała protesty wielu mieszkańców. Mimo tego zarządzeniem nr 25/75 naczelnika gminy z 15 grudnia 1975 roku z dniem 1 stycznia 1976 roku utworzony został Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach, który w 1977 roku przekształcony został w Dzielnicowy Ośrodek Kultury.

W tym samym roku ówczesne władze przeniosły placówkę do wymagającego natychmiastowego remontu budynku po byłym Urzędzie Gminy, zaś szkoła powróciła do swej dawnej siedziby. Ośrodek w ówczesnym czasie organizował występy artystów Estrady Łódzkiej, przeglądy zespołów folklorystycznych, spektakle teatralne i akademie okolicznościowe. W budynku mieściła się też Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Na początku 1981 roku stan techniczny budynku zmusił władz do przeprowadzki Ośrodka do prywatnego budynku przy ulicy Opoczyńskiej 15. Dzielnicowy Ośrodek Kultury zajmował I piętro
o łącznej powierzchni 181m2.

13 grudnia 1981 roku ogłoszono Stan Wojenny, przez co do lipca 1983 roku działalność kulturalno - oświatowa na terenie całego kraju została zawieszona. W 1984 funkcję dyrektora placówki objęła Pani Zofia Witczak. Mimo trudnych warunków lokalowych, niedostatku pomieszczeń i braku ich funkcjonalności, ośrodek realizował stosunkowo szeroki program upowszechniania kultury na rzecz mieszkańców dzielnicy i okolicznych miejscowości. Działały wówczas koła kolekcjonerskie, fotograficzne, recytatorskie, taneczne, muzyczne, plastyczne. Odbiorcami proponowanych form były głównie dzieci z miejscowego przedszkola i szkoły. Na parterze budynku mieściła się Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, działało miejscowe koło Ligi Kobiet Polskich, odbywały się zebrania lokalnych stowarzyszeń. Jak widać pomieszczenia Ośrodka wykorzystywane były do maksimum.

W połowie czerwca 1986 roku Dzielnicowy Ośrodek Kultury przeniósł się do budynku przy ulicy Gminnej 37/39, gdzie ma siedzibę do dnia dzisiejszego. Pierwszy okres działalności był mocno ograniczony ze względu na trwające nadal prace remontowo - adaptacyjnych. 27 maja 1987 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku odnowionego budynku. Również w tym roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Funkcję tę objęła Pani Zofia Kwapisz. Działalność Ośrodka nabrała rozpędu. Dość dobra baza lokalowa (249m2 powierzchni użytkowej) oraz wyposażenie techniczne pozwoliła na rozszerzenie oferty programowej. Do istniejących form dołączono zajęcia teatralne, zajęcia sportowo - rekreacyjne, kursy języków obcych, zajęcia plastyczne z zastosowaniem różnych technik, odbywały się wystawy amatorów plastyków i fotografików, wykłady tematyczne, konkursy
i quizy. Pamiętano również o najstarszych mieszkańcach dzielnicy oferując im zajęcia w Klubie Seniora. Uczestnicy zajęć pracując pod fachowym kierownictwem wysoko wyspecjalizowanej kadry, rozsławiali Ośrodek na terenie kraju i zagranicy.

W roku 2003 na stanowisko dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury powołano Panią Dorotę Kołodziejską. Od 1 marca 2007 roku pełniącą obowiązki Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury jest Anna Zwardoń.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim został wpisany 29 maja 1992 roku do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją numer 3. Z chwilą wpisu otrzymał osobowość prawną.Copyright all reserved © 2016