Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


IV Sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego [WIDEO]
Proponowany porządek obrad
:

 

 1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oraz powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w dniu 20 maja 2024 roku oraz protokołu z III sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w dniu 28 maja 2024 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania.
  • Debata nad przedstawionym Raportem o stanie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
   za 2023 rok.
  • Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2023 rok.
  • Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
   za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022.
  • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2023 rok.
  • Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z rozpatrzenia dokumentów, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
  • Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
  • Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
  • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej wniosku
   w sprawie udzielenia absolutorium.
  • Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024”.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXXXV/670/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2024-2040”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Opoczno i Gminy Lubochnia do roku 2030 z perspektywą do roku 2040.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na członków Zespołu do przeprowadzenia VII edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2025.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu: „Miasto dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030.
 14. Informacja o stanie finansowym spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki realizujących zadania własne gminy w zakresie gospodarki komunalnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.
 15. Informacja o działalności Prezydium Rady Miejskiej w okresie między sesjami.
 16. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 17. Korespondencja i sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

 


Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij